نوشته‌های مرتبط با: بیمارستان محک و با من بخوان

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «بیمارستان محک و با من بخوان» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
 داوطلبان کتابخوانی محک با شیوه های بلندخوانی آشنا شدند

داوطلبان کتابخوانی محک با شیوه های بلندخوانی آشنا شدند

پنجمین کارگاه با من بخوان، این بار برای برای آموزش داوطلب کتابخوانی برای کودکان بیمار ۲۰ بهمن ماه در محل بیمارستان برگزار شد.

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام