نوشته‌های مرتبط با: تئاتر نوجوان

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «تئاتر نوجوان» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
کتاب کودک و نوجوان: دریچه‌ای به تئاتر کودک در ایران (مجموعه مقالات در زمینه تئات

دریچه‌ای به تئاتر کودک در ایران (مجموعه مقالات در زمینه تئاتر کودکان و نوجوانان)

این کتاب، مجموعه مقاله های سال های دور و نزدیک داوود کیانیان را در بر می گیرد.

ابتدا اشاره‌ای به گذشته تئاتر کودک و نوجوان و بعضی از علل عدم رشد آن شده است و درباره جشنواره‌ها و تئاتر کودکان سخن به میان آمده است.

ادامهٔ نوشته ...
تئاتر نوجوان داوود کیانیان

در ایران تئاتر نوجوان نداریم!

هفدهمین جشنواره بین المملی تئاتر کودک و نوجوان چند روز پیش در همدان به کار خود پایان داد. با این که نام تئاتر کودک و نوجوان بر روی این جشنواره است، اما  بیشتر نمایش ها برای خردسالان و کودکان مناسب است.

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام