نوشته‌های مرتبط با: تجاوز به کودکان

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «تجاوز به کودکان» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
بهره کشی جنسی و سوء‌استفاده جنسی از کودکان ، نقض حقوق کودک است

بهره کشی جنسی و سوء‌استفاده جنسی از کودکان ، نقض حقوق کودک است

برخی از پدر و مادران، کودکان خود را به گدایی، دزدی و خودفروشی تشویق می‌کنند. آن‌ها خود نیز این کارها را انجام می‌دهند و اشکالی در آن نمی‌بینند. چنین رفتارهایی در محیط آن‌ها رایج است.

ادامهٔ نوشته ...