تربیت فرزند

کودک آزاری عاطفی در خانواده ها
فعال حقوق کودک و مدیر عامل سابق انجمن حمایت از کودکان با اشاره به ابعاد متفاوت کودک آزاری عاطفی در میان اغلب خانواده ها، گفت: راهکارهای تربیت درست فرزندان باید به والدین آموزش داده شود. لیلا ارشد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انواع کودک‌ آزاری، اظهار داشت: در حال حاضر کودک‌آزاری های عاطفی، روانی...