نوشته‌های مرتبط با: تربیت کودکان کتابخوان

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «تربیت کودکان کتابخوان» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
تربیت کودکان کتابخوان

تربیت کودکان کتابخوان

در دورانی که آن را عصر تکنولوژی نام نهاده‌اند، کودکان بیش‌تر وقت خود را یا با تماشای تلویزیون یا با نشستن پشت میز کامپیوتر می‌گذرانند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در کشوری مثل ترکیه، دانش‌آموزان ابتدایی، ۳/۷۷ درصد  وقت باقی‌ماندهٔ روزانهٔ خود را پس از انجام تکالیف درسی، صرف برنامه‌های تلویزیونی کرده و فقط حدود ۱۱٪ زمان مذکور را به بازی اختصاص می‌دهند.

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام