نوشته‌های مرتبط با: ترجمه ادبیات کوکان

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «ترجمه ادبیات کوکان» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
شقایق قندهاری

شقایق قندهاری

شقایق قندهاری دی ماه ۱۳۵۵ در تهران به دنیا آمد. فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه‌ی ترجمه‌ی کتاب از سال ۱۳۷۴ آغاز کرد.

ادامهٔ نوشته ...