نوشته‌های مرتبط با: ترویج آموزش خلاق

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «ترویج آموزش خلاق» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
پایگاه آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان (آموزک)

پایگاه آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان (آموزک)

پایگاه آموزک یا پایگاه آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان بر آن است که پیوندگاهی باشد برای دانش‌افزایی و توان‌مندسازی آموزش و پرورش انسانی، نوگرا و خلاق و در دسترس گذاشتن اطلاعات و دانشی که در این زمینه به زبان فارسی وجود دارد یا ارائه راهکارهایی برای رسیدن به منابع دست اول به زبان‌هایی چون انگلیسی به خانواده‌ها، آموزگاران، کارشناسان آموزش و پرورش،‌ دانشجویان و دانشگاهیان.

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام