نوشته‌های مرتبط با: تصویرگران معاصر جمهوری چک

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «تصویرگران معاصر جمهوری چک» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
نمایشگاه آثار تصویرگران معاصر جمهوری چک در خانه هنرمندان تهران

نمایشگاه آثار تصویرگران معاصر جمهوری چک در خانه هنرمندان تهران

از قلب اروپا نمایشگاهی از تصویرگران معاصر جمهوری چک است که جمعه ۸ تیر در خانه هنرمندان ایران گشایش یافته است.

ادامهٔ نوشته ...