نوشته‌های مرتبط با: تفکر زیست ‌محیطی کودکانه

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «تفکر زیست ‌محیطی کودکانه» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
نشست «تفکر زیست ‌محیطی کودکانه» با سخنرانی دکتر گلبرگ باشی

نشست «تفکر زیست ‌محیطی کودکانه» با سخنرانی دکتر گلبرگ باشی

نشست «تفکر زیست ‌محیطی کودکانه» روز یک شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ با سخنرانی دکتر گلبرگ باشی نویسنده کتاب «نجات ماهی» در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود.

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام