نوشته‌های مرتبط با: تنبیه

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «تنبیه» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
چگونه می‌توان رفتار نادرست کودکان را اصلاح کرد؟

چگونه می‌توان رفتار نادرست کودکان را اصلاح کرد؟

در سیستم‌درمانی تمرکز بر درمان از راه ارتباط میان فرد با خانواده، دوستان، محیط کار و اجتماع و تأثیر این رابطه بر یکدیگر است.

ادامهٔ نوشته ...
کتاب کودک و نوجوان: کودک آزاری

کودک آزاری: انواع آزار جسمی، جنسی، عاطفی و بی توجهی به کودکان

کودکان از آسیب پذیرترین گروه های جامعه به شمار می آیند و همواره در معرض خطرات بی شمار از بیماری و رویدادهای قابل پیشگیری تا انواع بد رفتاری ها و برخوردهای غیراخلاقی قراردارند.

ادامهٔ نوشته ...