نوشته‌های مرتبط با: تیلی و تانک

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «تیلی و تانک» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
تیلی و تانک

تیلی و تانک

تیلیِ کتاب «تیلی و تانک» فیل کوچولویی است که در یک گردش صبحگاهی در جنگل چیز عجیب و غریبی می‌بیند که مانند خودش خرطوم و دم دارد اما رنگ‌اش سبز است.

ادامهٔ نوشته ...