نوشته‌های مرتبط با: تین دلسرت

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «تین دلسرت» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
کتاب کودک و نوجوان: نمایش ماه

نمایش ماه

هنگام نزدیک شدن غروب، نمایشی آغاز می شود که ماه در مرکز صحنه آن است. دستیار او پسر جوانی است. پسرک پیش از این که ماه در آید سر صحنه می آید و تدارکات لازم را فراهم می کند.

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام