نوشته‌های مرتبط با: جان نیوبری

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «جان نیوبری» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
مدال نیوبری

مدال نیوبری

مدال نیوبری نخستین جایزه ادبی کتاب کودکان در دنیاست و به نام جان نیوبری،‌ ناشر سده هژدهم نامگذاری شده است. این جایزه از سال ۱۹۲۲ به پیشنهاد فردریک میلچر، مدیر موسسه انتشارات آر. آر. باکر، از سوی (انجمن کتابخانه های امریکا ALA) اهدا می شود.

ادامهٔ نوشته ...