نوشته‌های مرتبط با: جایزه ترویج کتابخوانی آساهی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «جایزه ترویج کتابخوانی آساهی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
پریسا، پروژه مطالعه ی آموزش جایگزین در آفریقای جنوبی

پریسا، پروژه مطالعه ی آموزش جایگزین در آفریقای جنوبی

پریسا، یا پروژه مطالعه ی آموزش جایگزین در آفریقای جنوبی Project for the Study of Alternative Education in South Africa ‪(PRAESA)‬

 واحد مستقل برای رشد و پژوهش است که وابسته به دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهر کیپ تاون است. پریسا در سال ۱۹۹۲ تاسیس شد و از دل مبارزه با سامانه آموزش و پرورش نظام آپارتاید به وجود آمد.

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام