نوشته‌های مرتبط با: جایزه ترویج کتابخوانی ایبی- آساهی کودکان محروم و تروجی خواندن

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «جایزه ترویج کتابخوانی ایبی- آساهی کودکان محروم و تروجی خواندن» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
گفت و گو نشریه داروگ با محمدهادی محمدی

گفت و گو نشریه داروگ با محمدهادی محمدی

کسانی هستند که کار ما را برای پیدا کردن یک کتاب خوب، آسان می‌کنند. آن‌ها خودشان نویسنده و پژوهشگر و کارشناس ادبیات کودکان هستند و با موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان همکاری دارند.

برای آشنایی با این موسسه سراغ محمدهادی محمدی رفتیم که یکی از پایه‌گذاران موسسه است.

ادامهٔ نوشته ...