جشنواره تقدیر از مروجان کتاب‌خوانی

مهلت شرکت در پنجمین جشنواره «تقدیر از مروجان کتابخوانی» تمدید شد
مهلت شرکت در پنجمین جشنواره «تقدیر از مروجان کتابخوانی» تا نیمه مهرماه تمدید شد. علاقه‌مندان می‌توانند گزارش‌ها و مستندات فعالیت‌های خود را در زمینه ترویج کتابخوانی به همراه فرم پیوست تکمیل و تاپایان وقت اداری ۱۴مهر به دبیرخانه جشنواره «پنجمین جشنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی» ارسال کنند. به گفته...