جشن های ایرانی

آشنایی کودکان با جشن‌های ایرانی، جشن خردادگان
واژه خرداد به معنی رسایی و کمال است. فرشته خرداد، بانویی است که نگهداری از آب‌ها در این جهان را به عهده دارد. با توجه به آنچه در منابع آمده است خرداد و امرداد همیشه در کنار هم هستند. خرداد پاسدار آب‌ها و امرداد نگهبان گیاهان است. آن‌ها آمده‌اند تا برای شکست تشنگی و گرسنگی یاور مردم باشند. «جشن...
آشنایی کودکان با جشن‌های ایرانی، جشن اردیبهشتگان
«اردیبهشتگان» یا «گلستان‌جشن» از جمله جشن‌های دوازدگانه ایرانیان باستان و در زمره جشن‌های آتش است. ایرانیان باستان هر ساله در روز سوم اردیبهشت به پاسداشت فرشته اردیبهشت جشن اردیبهشتگان را برپا می‌کردند. فرشته اردیبهشت نماد صداقت و پاکی است و مسئولیت نگهبانی از آتش را هم بر عهده دارد. مردم در روز...
آشنایی کودکان با جشن‌های ایرانی، جشن فروردینگان
فروردینگان یکی از جشن‌های ایرانی است. ایرانیان باستان این جشن را در روز نوزدهم فروردین برگزار می‌کردند. فروردینگان جشنی برای یادبود درگذشتگان است. در حقیقت مردم با برپایی جشن فروردینگان روان درگذشتگان را هم در شادی خود شریک می‌کردند. در روز نوزدهم فروردین ایرانیان بر سر مزار درگذشتگان خود می‌رفتند...
مراسم گول گول چهارشنبه در گیلان
پسوند «سوری» در واژه‌ی «چهارشنبه‌سوری»، برگرفته از صفت «سور» به معنای «سرخ» در زبان پهلوی است. چون در جشن چهارشنبه‌سوری آتش افروخته می‌شود و آتش سرخ‌رنگ است، پس به این جشن، صفت «سوری» افزودند. جشن چهارشنبه‌سوری بازمانده از یادگارِ گذشتن «سیاوش» از آتش در روز چهارشنبه آخر سال ۱۰۱۳ پیش از میلاد بوده...
آیین و فرهنگ گیل و دیلم در نوروز
اسطوره‌ها وجشن‌ها و آیین کهن ایران باستان در گیلان، متأثر از اوضاع طبیعی، جغرافیایی، تاریخی و معیشتی این سرزمین است و قدمتی ۱۴۰ ساله دارد. مراسم پیش‌نوروزی شامل «عروس گولی»، «نوروزخوانی» و «خرسه بونی» است. مراسم «نوروزخوانی» یکی از آیین‌های کهن استقبال از بهار در گیلان، «نوروزخوانی» است. با...
آشنایی کودکان با جشن‌های ایرانی، جشن اسفندگان
ایرانیان باستان پنجمین روز از ماه اسفند را جشن می‌گرفتند: جشن اسفندگان یا سپندارمذگان. اسفند (سپندارمذ)، لقب ملی زمین است. یعنی گستراننده، مقدس، فروتن. زمین نماد باروری است چون با فروتنی، تواضع و گذشت زندگی را به همه هدیه می‌کند. به همین دلیل در فرهنگ ایران باستان، اسفندگان را به‌عنوان نماد تمایلات...
آشنایی کودکان با جشن‌های ایرانی، جشن بهمنگان
روز دوم بهمن به جشن بهمنگان اختصاص دارد. نگهبانی از چهارپایان سودمند به این ماه واگذار شده است. از این رو ایرانیان باستان در جشن بهمنگان یا بهمنجه از کشتار حیوانات سودمند (گوسفند، گاو و ...) و خوردن گوشت آنان خودداری می‌کردند و حتی برخی از مردم پرهیز از خوردن و کشتار را در تمام روزهای بهمن هم ادامه...
آشنایی کودکان با جشن‌های ایرانی، جشن دی‌گان
واژه «دی» یکی از صفات خداوند یگانه و بزرگ و به معنی آفریننده و دادار است. در ایران باستان سردترین ماه سال را به نام خدای بزرگ نام‌گذاری کردند تا در گذراندن سرمای سخت یاری‌بخش مردم باشد. جشن دیگان به یک روز خلاصه نمی‌شده و در چهار روز از این ماه (روزهای اول، هشتم، پانزدهم و بیست‌وسوم) برگزار می‌شده...
آشنایی کودکان با جشن‌های ایرانی، جشن آذرگان
جشن آذرگان، جشنی که در سومین (در برخی منابع نهمین) روز از نهمین ماه سال به پاسداشت ایزد نگهبان آتش برگزار می‌شده است. آذر، ایزد نگاهبان آتش و فروزه اهورامزدا بوده است در فرهنگ ایران، آتش یکی از پدیده‌های طبیعی ستودنی است چون هم گرمابخش است و هم روشنایی را با خود به ارمغان می‌آورد. ایرانیان باستان...
آشنایی کودکان با جشن‌های ایرانی، شهریورگان
این بار می‌خواهیم خودمان را برای جشن «شهریورگان» یا آذرجشن آماده کنیم. جشنی که هرساله در روز چهارم شهریور برگزار می‌شده است. ایرانی‌ها در چنین روزی دور هم جمع می‌شدند، آتش روشن می‌کردند، غذا می‌خوردند و پس از شادمانی، خدا را ستایش می‌کردند. گذشته از موارد یاد شده روز چهارم شهریور برای ایرانیان...
کودکان و آشنایی با جشن‌های ایرانی، جشن تیرگان
برگزاری جشن‌های ایرانی یکی از راه‌هایی است که به کمک آن می‌توان کودکان را با میراث فرهنگی ایران آشنا کرد. در آستانه تیرماه به تقویم ایرانی که نگاهی بیاندازیم، یکی از جذاب‌ترین جشن‌های ایرانی خودنمایی می‌کند؛ جشن تیرگان.   ایرانیان باستان هر ساله جشن تیرگان را به پاسداشت تیشتر (فرشته باران آور) در...
مهرگان، چیستی و آیین‌هایش
جشن مهرگان از درخشان‌ترین نمودهای فرهنگ ایران است. «نخستین ایزد مینوی که پیش از خورشید جاودانه تیزاسب از فراز کوه البرز برآید نخستین ایزدی که با زیورهای زرین آراسته از فراز [کوه] زیبا سر برآورد از آنجا [آن مهر] بسیارتوانا بر همه خان‌ومانهای ایرانی بنگرد آنجایی که شهریاران دلیر رزم‌آوران بسیار بسیج...