نوشته‌های مرتبط با: حافظه

حافظه

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «حافظه» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
نگاه کن و به خاطر بسپار

نگاه کن و به خاطر بسپار

مجموعه کتاب های «خوب نگاه کن» با عنوان های ۱-  نگاه کن و به خاطر بسپار ۲- نگاه کن و تفاوت را بگو ۳- نگاه کن و مقایسه کن ۴– خوب نگاه کن و حدس بزن است که در آن ها مخاطب تشویق می شود با مقایسه کردن به تفاوت، شباهت و ارتباط بین تصاویر مختلف پی ببرد.

ادامهٔ نوشته ...
آیا آواز خواندن در به یاد سپردن دانسته های ما مؤثر است؟

آیا آواز خواندن در به یاد سپردن دانسته های ما مؤثر است؟

سطح بندی: پایه چهارم و پنجم
گروه بندی: علم شناختی
موضوع: کشف این موضوع که آیا آواز خواندن به ما در به یاد سپردن دانسته ها کمک می کند.

 پرسش های پژوهش:

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام