حرف زدن

۳۰ مهرماه (۲۲ اکتبر)، روز جهانی آگاهی از لکنت زبان
از سال ۱۹۹۸ (۱۳۷۷ ش.) تا کنون، هر ساله، ۲۲ اکتبر (سی مهرماه) با نام «روز جهانی آگاهی از لکنت زبان» (ISAD) و شعاری در هر سال، شناخته می‌شود. شعار و رویکرد این روز در سال ۲۰۱۹، «شکوفایی به کمک سخن گفتن» انتخاب شده است. تا کنون انجمن‌ها و گروه‌های گوناگونی با تمرکز بر روی جنبه‌های زیستی افرادی با لکنت...
نقش پدران و مادران در فرآیند یادگیری خواندن و نوشتن کودکان
زبان، سنگ بنای خواندن است. بیشتر با فرزند خود حرف بزنید. وقتی با شما صحبت می کند با علاقه به حرف های او گوش فرا دهید. شما می توانید توانایی های زبانی و دامنه ی واژگان او را گسترش دهید. در ادامه ی این راه او قادر خواهد بود آنچه را در ذهن می پروراند به راحتی بیان کند. چگونه مهارت‌های زبانی کودک را...