حسین ابراهیمی (الوند)

کتاب درخت کاج
كاج كوچكی در زیباترین نقطه ی جنگل می روید. او در گردونه ای سرشار از زیبایی قد می كشد و می بالد. خورشید درخشان و نوازشگر، نسیم پرطراوت، پرندگان و آوازهایشان، ابرهای زیبا با هزاران طرح نو، برف سفید و خرگوشها.... اما دل او آرزوهای دیگری دارد: بزرگ شدن، رفتن به سرزمین های دور و دیدن چیزهای شگفت آور...
آخرین گودال
همه ‌اش تقصیر آن جد خوک‌ دزد بی‌بو و خاصیت بود، وگرنه استنلی یلنتس با آن هیکل چاق در مدرسه مسخره نمی‌شد، به خاطر جرمی که مرتکب نشده بود به این اردوگاه لعنتی نمی‌آمد، هر روز در گرمای طاقت‌‌فرسا، یک گودال عمیق نمی‌کند و از همه مهم‌‌تر در حالتی‌ که توی یک گودال، بدون حرکت ایستاده است ثانیه ثانیه منتظر...
حسین ابراهیمی الوند
حسین ابراهیمی الوند،یکی از پرکارترین و تاثیرگذارترین مترجم های کتاب کودکان به ویژه نوجوانان است. او دانش آموخته رشته زبان و ادبیات انگلیسی و ادبیات فارسی دانشگاه تهران بود. آشنایی و تسلط او به ادبیات هر دو زبان، از او مترجمی توانا ساخت. ویژگی ترجمه های او شیوایی، خوش خوانی و امانت داری به متن اصلی...
نان و گل سرخ
رزا دختری از خانواده های کارگران کارخانه های نساجی امریکا در اوج انقلاب صنعتی در این کشور است که پدرش را از دست داده و مادر و خواهر بزرگترش نان آور خانواده اند. کارگران برای احقاق حقوق خود در اعتصاب به سر می برند که عده ای با آن موافق و عده ای نیز مخالف هستند. رزا نخست تحت تاثیر خانم فینچ، آموزگار...