نوشته‌های مرتبط با: حمایت از حقوق کودکان

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «حمایت از حقوق کودکان» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
بیانیه انجمن حمایت از حقوق کودکان به مناسبت بازگشایی مدارس

بیانیه انجمن حمایت از حقوق کودکان به مناسبت بازگشایی مدارس

اول مهر، روزی که مهربانی با دانش همراه می‌شود و زندگی جریانی دگرگونه پیدا خواهد کرد، درهای مدارس گشوده می‌شوند و کودکان به امید آموختن روش‌های بهتر زندگی کردن راهی مدارس خواهند شد.

ادامهٔ نوشته ...