نوشته‌های مرتبط با: حکایت سعدی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «حکایت سعدی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
حکایت گربه و زال-سعدی

حکایت گربه و زال-سعدی

حکایت گربه و زال

این حکایت حکایتی است از باب قناعت کتاب بوستان سعدی.

یکی گربه در خانهٔ زال بود

که برگشته ایام و بدحال بود

دوان شد به مهمان سرای امیر

غلامان سلطان زدندش به تیر

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام