خط تحریری

چیدمان بلوکی در آموزش خواندن و نوشتن به کودکان اول دبستان(قسمت اول)
آسیب‌شناسی سوادآموزی پایه در ایران - بخش چهارم در سه جستار پیشین (۱)، (۲) و (۳) موضوع ساده‌سازی خط فارسی از کژنگار تحریری به راست‌نگار آموزشی و برگشت دوباره آن به کژنگار تحریری باز شد. مهم این است که بدانیم ساده‌سازی خط فارسی همراه با ساده‌سازی شیوه نوشتار فارسی بود. این ساده‌سازی‌ها که با درست‌...
درست نویسی بر زیبانویسی تقدم دارد
آسیب‌شناسی سوادآموزی پایه در ایران - بخش سوم در دو جستار پیشین نقطه پایانی بر رسمیت کاربرد خط تحریری در کتاب فارسی اول دبستان و سوادآموزی پایه و شکل‌گیری خط راست‌نگار در برابر خط کژنگار تحریری، این نکته باز شد که بازگشت خط کژنگار تحریری به نظام سوادآموزی ایران کاری بدون پشتوانه نظری و در حقیقت به...
تاریخ به کارگیری کژنگاری یا خط شکسته در فارسی اول دبستان
آسیب‌شناسی سوادآموزی پایه در ایران - بخش دوم کاربرد خط تحریری برای کودک دبستانی، شکست کاری نابجا سوادآموزی پایه و شکل‌گیری خط راست‌نگار در برابر خط کژنگار تحریری در ادامه جستار پیشین باید گفت، در دو دهه گذشته، میلیون‌ها خانواده و صدها هزار آموزگار و مربی همواره از خود یا از دیگری پرسیده‌اند که خط...
نقطه پایانی بر رسمیت کاربرد خط تحریری در فارسی اول دبستان
آسیب‌شناسی سوادآموزی پایه در ایران - بخش اول کاربرد خط تحریری برای کودک دبستانی، شکست کاری نابجا  خبر ساده و در همین حال تکان دهنده است. ساده است، چون به سادگی فهمیده می‌شود، تکان‌دهنده است، برای آن‌ها که ریشه‌ها و پشت این ماجرا را می‌دانستند و امروز را پیش‌بینی می‌کردند. در نشستی که در ۵ تیرماه از...
گفت‌وگو با یک کارشناس آموزش ابتدایی درباره پیامد ورود خط شکسته به کتاب‌های ابتدایی
اعظم ارجمندی‌نژاد، دبیر بازنشسته آموزش و پرورش، متولد ۱۳۳۸ در تهران است. تحصیلات خود را در زمینه کارشناسی آموزش ابتدایی گذرانده است. ارجمندی‌نژاد در پی انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌ها، از مهر ۱۳۵۸ وارد آموزش و پرورش شد، با چندین سال وقفه در آزمون تربیت معلم شرکت کرد و در گروه ده نفر نخستی بود که...