نوشته‌های مرتبط با: خلاقیت در کودکان

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «خلاقیت در کودکان» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
چگونه تفکر خلاق کودکان را گسترش دهیم

چگونه تفکر خلاق کودکان را گسترش دهیم

 بیش تر وقت ها، خلاقیت شگفت انگیزی در نقاشی های کودکان، بازی های نمایشی و زبان اختراعی آن ها می بینیم. کودکان، تخلیلشان را در سخن گفتن خود به نمایش می گذارند. ما به عنوان آموزشگران آن ها نقش مهمی در تقویت توانایی شان در هنر، ارائه ی نمایش و پاسخ های خلاق آن ها به مشکلات داریم.

ادامهٔ نوشته ...