نوشته‌های مرتبط با: خواندن نمایشی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «خواندن نمایشی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
خواندن نمایشی انگیزه‌ای برای بلندخوانی دانش‌آموزان

خواندن نمایشی انگیزه‌ای برای بلندخوانی دانش‌آموزان

رویکرد خواندن نمایشی، تمایل دانش‌آموزان به اجرای نمایش را با نیاز آن‌ها برای تمرین خواندن درهم می‌آمیزد. خواندن نمایشی، راهی سرگرم‌کننده و دل‌نشین برای «روان‌خوانی» و افزایش درک مطلب ارائه می‌کند.

ادامهٔ نوشته ...