نوشته‌های مرتبط با: داستان دو جغد در یک کتاب

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «داستان دو جغد در یک کتاب» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
شب تاریک و دانای بیدار: داستان دو جغد در یک کتاب

شب تاریک و دانای بیدار: داستان دو جغد در یک کتاب

کتاب «شب تاریک و دانای بیدار: داستان دو جغد در یک کتاب» از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول اطلاعاتی در باره‌ جغد و سایر حیواناتی که در شب فعال هستند، به مخاطب می‌دهد و با استفاده از تعداد آن‌ها کارکرد اعداد را به مخاطب می‌آموزد.

ادامهٔ نوشته ...