نوشته‌های مرتبط با: داستان های تربیتی برای کودکان

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «داستان های تربیتی برای کودکان» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
ماتی و سامی و سه گاف گنده

ماتی و سامی و سه گاف گنده

«ماتی و سامی و سه گاف گنده» داستانی است درباره دروغ گویی و پیامدهای آن و کتابی است در  ستایش راست‌گویی.

نویسنده در این کتاب از پسر یازده ساله ای به نام ماتی می گوید. پسری که برای تعطیلات تابستانی خانواده خود رویایی دارد. او برای این که آرزویش به واقعیت بپیوندد به دروغ متوسل می شود و با این کار خانواده اش را به دردسر بزرگی می اندازد.

ادامهٔ نوشته ...