داوود غفارزادگان

کتاب کودک و نوجوان: صد مثل صد حکایت
این کتاب گردآوری صد مثل و حکایت لطیفه مانند است که هر یک نکته ای جالب یا تفکر برانگیز در بر دارد. به طور نمونه اولین آن چنین است: یکی دمر افتاده بود آب می خورد دیگری رسید و گفت این طور آب نخور عقلت کم می شود گفت: عقل چیست؟ گفت: هیچی باباجان بخور! ویژگی برجسته این گردآوری کوتاهی و موجز بودن متن هاست...