نوشته‌های مرتبط با: درست نویسی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «درست نویسی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
آیا می‌خواهید مطمئن شوید که کودکان شما درست می‌نویسند؟

آیا می‌خواهید مطمئن شوید که کودکان شما درست می‌نویسند؟

در این‌جا شش راهکار برای این‌که مطمئن شوید کودکان شما درست می‌نویسند پیشنهاد شده است:

چه کودک شما درگیر نوشتن انشاهای مدرسه باشد و چه بخواهد جی. کی. رولینگ۱ بعدی باشد، خانواده‌ها برای تشویق مهارت‌های نوشتن چه کارهایی می‌توانند انجام دهند؟

ادامهٔ نوشته ...
درست نویسی بر زیبانویسی تقدم دارد

درست نویسی بر زیبانویسی تقدم دارد

آسیب‌شناسی سوادآموزی پایه در ایران بخش سوم-درست نویسی بر زیبانویسی تقدم دارد

ادامهٔ نوشته ...