نوشته‌های مرتبط با: دروغ گویی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «دروغ گویی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
واقعیت و دروغ ها

واقعیت و دروغ ها

کلاریس که در کلاس پنجم درس می خواند، در پاسخ به سوال معلمش که چرا اسم کتاب بچه اقیانوس است نمی تواند در برگه امتحانی اش جوابی بنویسد. او کتاب را نخوانده و برای آن که در درس فرانسه نمره ی صفر نگیرد دروغ بزرگی می گوید. او می گوید پدر و مادرش والدین واقعی او نیستند و هفته ی گذشته در گیر این مسئله بوده است. همین دروغ او را با واقعیت تکان دهنده ای روبرو می کند. پدر و مادرش در کودکی او را به فرزندی قبول کرده اند!!

ادامهٔ نوشته ...