درک مطلب

درک مطلب در دانش آموزان ناتوان در یادگیری چگونه تقویت می‌شود
درک مطلب در دانش آموزان ناتوان در یادگیری، مهارتی است که نیاز به تقویت دارد که تقویت آن از دو راه آموزش درک متن‌های روایی و آموزش درک متن‌های توضیحی صورت می‌گیرد. برخی دانش‌آموزان گرچه در مهارت رمزگشایی توانا هستند اما در درک مطلب ضعیف‌اند. یادگیری روش‌هایی برای خواندن متن‌های روایی یا تفسیری به...
آموزش پنج مهارت ساده به کودکان هنگام روخوانی کتاب: گسترش مهارت های درک مفهوم
از این نکته‌ها برای غنی کردن تجربه کتابخوانی فرزند خود استفاده کنید: کودکان می‌توانند راهبردهای درک مفهوم را حتی پیش از این که خودشان توانایی خواندن پیدا کنند، فرا بگیرند. حتی کوچک‌ترین فرزندان مان می توانند با تماشا کردن و گوش کردن به ما هنگام روخوانی کتاب، راه‌های درست خواندن را یاد بگیرند. سپس،...
چرا باید برای فرزندم شعر بخوانم؟
خواندن اشعار کودکانه با کودکتان می‌تواند یک تجربه فوق‌العاده باشد. با خواندن یک شعر می‌توانید در چند لحظه کوتاه با دوچرخه از تپه‌ای به پایین سرازیر شوید، با یک حشره گفتگو کنید، با یک غول بخندید یا خنکی برف را روی صورت خود احساس کنید. برای شما، بلندخوانی شعر می‌تواند تغییر خوبی باشد و برای کودک شما...