نوشته‌های مرتبط با: دشمن

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «دشمن» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
دشمن

دشمن

کتاب «دشمن» در فضایی انتزاعی آغاز می‌شود؛ در جهانی سفید و تُهی، با دو گودال، سربازهایی تنها و پناه گرفته در آن‌ها و جمله‌ای تکان‌دهنده «جنگ ادامه دارد...».

ادامهٔ نوشته ...