نوشته‌های مرتبط با: دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

مهر امسال هزار مدرسه محیط زیستی آغاز به کار می‌کنند

هم‌زمان با آغاز مهر امسال هزار مدرسه جامع محیط زیستی در کشور کار خود را آغاز خواهند کرد.

ادامهٔ نوشته ...