نوشته‌های مرتبط با: دوز ۱۲ تایی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «دوز ۱۲ تایی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
بازی دوز

بازی دوز

معرفی بازی دوز

 بازی دوز یک بازی دو نفره است و از یک کاغذ، که روی آن طرحی کشیده شده و جایگاه ها را مشخص می‪کند، و دو سری مهره که معمولا از سنگ یا چوب هستند، تشکیل می‪شود که به دو صورت سه‪تایی و دوازده تایی (شماره سنگ‪ها یا چوب‪ها) انجام می‪پذیرد. البته می‌توان طرح بازی را روی زمین کشید و روی آن به بازی ادامه داد.

ادامهٔ نوشته ...