نوشته‌های مرتبط با: دکتر سیوس

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «دکتر سیوس» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
وقتی هورتون صدای هو شنید

معرفی کتاب و فیلم وقتی هورتون صدای هو شنید

وقتی هورتون صدای هو شنید از مجموعه‌ی «قصه های یک جورکی» است که در صدمین سالگرد تولد دکتر سیوس به شکل دو زبانه منتشر شده است.

ادامهٔ نوشته ...
کشف سه کتاب جدید از دکتر سوس ٢٠ سال پس از مرگش

کشف سه کتاب جدید از دکتر سوس ٢٠ سال پس از مرگش

٢٠ سال پس از درگذشت نویسنده مشهور کودکان، کتاب تازه کشف‌شده توسط بیوه دکتر سوس راهی بازار می‌شود.

ادامهٔ نوشته ...
دکتر سیوس

دکتر سیوس

یک انسان، یک انسان است. مهم نیست که او چقدر کوچک است.

ادامهٔ نوشته ...
وقتی هورتون صدای "هو" شنید

وقتی هورتون صدای "هو" شنید

"هورتون" فیله، شلپ شلوپ کنان توی برکه مشغول آب بازی بود که صدای ضعیفی شنید. دست از شلپ وشلوپ برداشت اما کسی را دور و بر ندید. دوباره همان صدا را شنید. یکی داشت با صدای ضعیف فریاد می زد و کمک می خواست.

ادامهٔ نوشته ...