دکتر مصطفی مهرآیین

گزارش همایش ادبیات کودک و دیگری
سومین همایش دوسالانه ادبیات کودک و مطالعات کودکی با عنوان «ادبیات کودک و دیگری» روزهای ۲ و ۳  آبان ماه ۱۳۷۹ برگزار شد. در این همایش با سخنرانی گروهی از کارشناسان ادبیات کودک و حوزه‌های مرتبط و ارائه نزدیک به ۲۳عنوان مقاله به مفهوم «دیگری» و انعکاس آن در ادبیات کودک پرداخته شد. لیز پیج مدیر اجرایی...
برنامه سومین همایش دوسالانه ادبیات کودک و مطالعات کودکی
برنامه سومین همایش دوسالانه ادبیات کودک و مطالعات کودکی با عنوان «ادبیات کودک و دیگری» اعلام شد. سومین همایش دوسالانه ادبیات کودک و مطالعات کودکی در روزهای ۲ و ۳ آبان‌ماه در خانه کتاب برگزار می‌شود و به مقوله «دیگری» و انعکاس آن در ادبیات کودک می‌پردازد. لیز پیج مدیر اجرایی IBBY، علی‌اصغر سیدآبادی...
سومین همایش دوسالانه ادبیات کودک و مطالعات کودکی در آبان‌ماه برگزار می‌شود
سومین همایش دوسالانه ادبیات کودک و مطالعات کودکی با عنوان «ادبیات کودک و دیگری» در روزهای ۲ و ۳ آبان‌ماه در خانه کتاب برگزار خواهد شد.  سومین همایش دوسالانه ادبیات کودک و مطالعات کودکی با عنوان «ادبیات کودک و دیگری» به مقوله «دیگری» و انعکاس آن در ادبیات کودک پرداخته خواهد شد و پرسش‌هایی همانند «...