نوشته‌های مرتبط با: دیوید آلموند

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «دیوید آلموند» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

فعالیت‌هایی با کتاب "چشم بهشتی" نوشته دیوید آلموند

پرسش های فلسفی برای گفت و گو درباره کتاب چشم بهشتی، نوشته دیوید آلموند

ادامهٔ نوشته ...
دیوید آلموند: من چیزهای غیرعادی را در روزمرگی دیدم!

دیوید آلموند: من چیزهای غیرعادی را در روزمرگی دیدم!

 "من شروع کردم به دیدن چیزهای غیرعادی در آن چه که روزمره و عادی است... پس از آن، درست مثل این بود که گویی اسکلیگ منتظر من بوده است!".  

ادامهٔ نوشته ...