نوشته‌های مرتبط با: دیوید کالی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «دیوید کالی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
شگردهایی برای خواندن یک کتاب خوب، بررسی کتاب دشمن

شگردهایی برای خواندن یک کتاب خوب، بررسی کتاب دشمن

ما همین حالا به جنگ پایان می‌دهیم!

پناه می‌گیریم! در همه‌ی زندگی‌مان، دنبال پناهگاه می‌گردیم. اگر نخواهم از تاریخ بشر و ساخت غارها و نیزه‌ها و چادرها و سرپناه‌ها بگویم و برسم به خانه‌ها و شهرها و مرزها و کشورها و جنگ‌ها برای حفظ مرزها و حریم‌ها و... از یک چیز می‌توانم به‌روشنی سخن بگویم، پناه و پناهگاه شخصی است! پناه‌گرفتن، کنشی فردی است. پناهگاه، جایی بیرون از ما نیست، پناه گرفتن، کنشی بیرونی نیست. درست است، جامعه و دیگران در شکل گرفتن یا ساختن این پناهگاه درونِ ما مهم هستند، اما مهم‌تر، بیرون آمدن ما از این پناهگاه‌هاست، سنگرها و حفره‌هایی که درون‌مان شکل داده‌ایم.

ادامهٔ نوشته ...
دشمن

دشمن

کتاب «دشمن» در فضایی انتزاعی آغاز می‌شود؛ در جهانی سفید و تُهی، با دو گودال، سربازهایی تنها و پناه گرفته در آن‌ها و جمله‌ای تکان‌دهنده «جنگ ادامه دارد...».

ادامهٔ نوشته ...