نوشته‌های مرتبط با: رازداری

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «رازداری» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
با رازهای کودکان چه باید کرد؟

با رازهای کودکان چه باید کرد؟

بازی‌هایی که کودکان از سنین کم به آن مشغول‌اند؛ مانند دالّی‌موشه و قایم‌باشک، بر مبنای رازداری و افشا هستند. بچه‌ها عاشق بازی‌های مخفی‌کاری هستند؛ اما همچنین تقلا می‌کنند خود را لو ندهند. خواهرزادهٔ من در بازی قایم‌باشک، قبل از رسیدن به عدد شش فریاد می‌زند: «من اینجام!» بنا به گفتهٔ مکس فن مانن، پدیدارشناس هلندی در کتاب رازهای کودکی (۱۹۹۶)، یکی از دلایل این کار این است که کودکان نمی‌توانند با «وجودنداشتن» کنار بیایند. مخفی‌شدن، این مفهوم پیچیده‌تر را به کودک یاد می‌دهد که هرچند کسی او را نمی‌بیند؛ او وجود دارد.

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام