رزمری ولز

کتاب کودک و نوجوان: کمک به کودکان رنج دیده
کودکان از تغییر بیزارند. آن ها ثبات، امنیت و آرامش را در زندگی شان دوست دارند. امّا به نظر شما چند درصد از آن ها دوران کودکی خود را بدون تغییرات بزرگ و کوچک می گذرانند؟ مشکلاتی مانند بیماری، مرگ نزدیکان، جنگ و بلاهایی چون تصادف های مرگبار، زلزله، سیل یا مسائل خانوادگی همچون طلاق، تولد خواهر یا...