رفتار خوب در کودکان

رفتار خوب در کودک چگونه نهادینه می‌شود
در این مقاله به سه توصیه کارآمد در رفتار با کودک اشاره شده است تا به کمک آن‌ها رفتار خوب در کودک شما نهادینه شود. ما والدین بسیاری می‌شناسیم که از رفتار بد کودک خود با گفتن جمله‌هایی همچون: «او حرف گوش نمی‌کند»، «مدام ساز مخالف می‌زند»؛ «خیلی بد حرف می‌زند»؛ «جواب مرا می‌دهد» ناراضی هستند. بنابراین...