نوشته‌های مرتبط با: روز بخشش

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «روز بخشش» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
به فرزندتان کمک کنید بخشش را بیاموزد

به فرزندتان کمک کنید بخشش را بیاموزد

امروز روز بین المللی بخشش است. این روز هر سال در اولین یکشنبه ماه آگوست گرامی داشته می‌شود.

ادامهٔ نوشته ...
کاردستی قلب بخشنده برای روز بخشش

کاردستی قلب بخشنده برای روز بخشش

آنچه شما برای ساخت کاردستی قلب بخشنده نیاز دارید:
  • دو الگوی قلب چاپ شده روی مقواهای کاردستی.
  • گیره‌ی کاغذ
  • چسب
  • کاغذ یادداشت یا مربع‌های کاغذی 
  • قیچی
  • منگنه
ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام