نوشته‌های مرتبط با: روز بین المللی کودک

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «روز بین المللی کودک» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
در پیشباز روز بین المللی کودک

به پیشباز روز بین المللی کودک

۱۲ خرداد، یکم ژوئن، روز بین المللی کودک است. این یکی از دو روزی است که  به طور رسمی به عنوان روز کودک در جهان گرامی داشته می شود. 

ادامهٔ نوشته ...
ریشه های شکل گیری روز جهانی کودک

ریشه های شکل گیری روز جهانی کودک

روز جهانی کودک که باید یکی از ساده ترین و گویاترین روزها برای همبستگی جهانی کودکان و درک آن ها از خویشتن باشد،‌ از بد حادثه به یکی از پیچیده ترین و مبهم ترین روزهای جهانی تبدیل شده است.

ادامهٔ نوشته ...