نوشته‌های مرتبط با: روز جهانی خط بریل

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «روز جهانی خط بریل» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
نخستین روز جهانی خط بریل برگزار می‌شود

نخستین روز جهانی خط بریل برگزار می‌شود

نخستین روز جهانی خط بریل به طور رسمی روز جمعه ۴ ژانویه برابر با ۱۴ دی ماه برگزار می‌شود.

ادامهٔ نوشته ...