نوشته‌های مرتبط با: روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی و خشکسالی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی و خشکسالی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی و خشکسالی ۲۰۱۹

روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی و خشکسالی ۲۰۱۹

امروز ۱۷ ژوئن روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی و خشکسالی است.

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام