نوشته‌های مرتبط با: روز جهانی کودکان قربانی خشونت و تجاوزگری نظامی

روز جهانی کودکان قربانی خشونت و تجاوزگری نظامی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «روز جهانی کودکان قربانی خشونت و تجاوزگری نظامی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
روز جهانی کودکان قربانی خشونت و تجاوزگری نظامی ۲۰۱۹

روز جهانی کودکان قربانی خشونت و تجاوزگری نظامی ۲۰۱۹

۴ ژوئن برابر با ۱۴ خرداد روز جهانی کودکان قربانی خشونت و تجاوزگری نظامی است.

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام