زندگی پیامبران

کتاب کودک و نوجوان: ابراهیم (ع) در بتخانه
ابراهیم (ع) در بتخانه. نویسنده: لاله جعفری. تصویرگر: ماهنی تذهیبی. تهران: افق. ۱۳۸۹. ۱۶ صفحه. ۸۰۰ تومان گروه سنی ۷ تا ۱۱ سال
کتاب کودک و نوجوان: موسی (ع) و دو دختر
موسی (ع) و دو دختر. پدیدآورنده: لاله جعفری. تصویرگر: فاطمه رادپور. تهران: افق. ۱۳۸۹. ۱۶صفحه. ۸۰۰ تومان گروه سنی ۷ تا ۱۱ سال