ساداکو ساساکی

هزار درنای کاغذی، هزار رویای صلح و زندگی
نوجوانان گروه تئاتر کودکان دنیا  نمایش "هزار درنا" را، که براساس نمایشنامه ای از کاترین شولتزمیلر نوشته اند، در تالار هنر به صحنه می برند. این نمایش تنها سه اجرا در روزهای ۱۷، ۱۸ و ۱۹ دی در تالار هنر خواهد داشت. ۲۰ نوجوان ۹ تا ۱۳ ساله عضو گروه تئاتر کودکان دنیا، بازنویسی متن، کارگردانی و بازیگری...