نوشته‌های مرتبط با: سعیده موسوی زاده

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «سعیده موسوی زاده» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
معرفی ​نامزدهای بخش کودک و نوجوان جایزه ادبی پروین

معرفی ​نامزدهای بخش کودک و نوجوان جایزه ادبی پروین

هیات انتخاب نهایی هفتمین دوره جایزه ادبی پروین اعتصامی در بخش کودک و نوجوان، پنج اثر را به عنوان نامزدهای نهایی این بخش معرفی کرد.

ادامهٔ نوشته ...