نوشته‌های مرتبط با: سمیه موسوی کانون توسعه فرهنگی کودکان و ترویج فرهنگ صلح

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «سمیه موسوی کانون توسعه فرهنگی کودکان و ترویج فرهنگ صلح» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
شماره دوم فصلنامه «وٓ صُلح» با موضوع آموزش و صلح منتشر شد

شماره دوم فصلنامه «وٓ صُلح» با موضوع آموزش و صلح منتشر شد

دومین شماره فصلنامه «وٓ صُلح» با موضوع آموزش و صلح از سوی شورای گسترش فرهنگ صلح برای کودکان منتشر شد.

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام